VGL-Accountants-Adviseurs-B-V

Prinsjesdag 2018 – Belastingplan 2019

Prinsjesdag 2018 – Belastingplan 2019

Ben je benieuwd naar de belastingplannen voor het jaar 2019? Ieder jaar brengt onze beroepsvereniging een special uit over dit onderwerp. In de bijlage kun je de Prinsjesdagspecial raadplegen die door het Register Belastingadviseurs is opgemaakt. RB-special Prinsjesdag 2018 Mocht  je vragen hebben over een van de voorgestelde wijzigingen of willen weten welke gevolgen een […]

Bijtelling elektrische en hybride auto’s wijzigt

Bent u van plan een elektrische of hybride auto aan te schaffen? Houd er dan rekening mee dat de fiscale tegemoetkomingen de komende jaren steeds soberder zullen worden. In de huidige regeling geldt dat de lage bijtelling van 4% 60 maanden lang geldt, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand […]

Maak goede afspraken bij (echt)scheiding

Wanneer je met je partner besluit uit elkaar te gaan heeft dat de nodige financiële gevolgen, ook op fiscaal gebied. Hoewel je hoofd er waarschijnlijk niet naar staat is het goed om aandacht te besteden aan deze gevolgen, zo voorkom je dat je fiscale aftrekposten misloopt! Tijdens het scheidingsproces komt het vaak voor dat een […]

Terugvragen van de BTW op niet betaalde facturen

Helaas gebeurt het wel eens dat een klant je factuur niet betaalt. Zelfs na meerdere herinneringen, aanmaningen en misschien zelf wel het inschakelen van een incassobureau blijft de factuur onbetaald. In dat geval wil je graag de BTW terugvragen die je op de factuur in rekening hebt gebracht en hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Tot […]

Uitgelekte fiscale plannen nieuw te vormen kabinet

Waren het met Prinsjesdag nog de plannen van het demissionaire kabinet, de afgelopen dagen zijn er een aantal fiscale plannen van het nieuw te vormen kabinet uitgelekt. Zo ligt er het plan om de hypotheekrenteaftrek nog sneller afbouwen dan nu al het geval is. Het huidige kabinet bouwt de hypotheekrente jaarlijks af met 0,5% totdat […]

Prinsjesdag – Belastingplan 2018

Op 19 september was het weer prinsjesdag. In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2018 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:           maatregelen ondernemingen;           maatregelen werkgever;           maatregelen internationale situaties; […]

Uw administratie in 2017

Jaren geleden was het gebruikelijk om de boekhouding aan te leveren in mappen of zelfs in een schoenendoos. Vervolgens werden door uw accountant of boekhouder de in- en verkoopfacturen en de bankafschriften ingeboekt. Tegenwoordig leveren de meeste ondernemers de administratie digitaal aan. Met de techniek van nu kunnen facturen worden gescand en herkend. U hoeft […]

Vraag in EU betaalde btw in 2016 vóór 1 oktober 2017 terug

De Nederlandse btw die aan u in rekening wordt gebracht kunt u per maand of kwartaal terug vragen in uw aangifte btw. Dit geldt niet voor btw die u in een ander EU land heeft betaald. Om deze btw terug te vragen moet u een apart verzoek indienen bij de Belastingdienst. Het verzoek kan digitaal […]

Schenk € 100.000 belastingvrij in 2017!

In 2017 is het weer mogelijk om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. U heeft de mogelijkheid om eenmalig € 25.526 te schenken aan uw kind wanneer deze tussen 18 en 40 jaar oud is (verhoogde vrijstelling). De verhoogde vrijstelling van € 25.526 mag worden verhoogd naar € 100.000 (verhoogde vrijstelling eigen […]

Een fiscaal vriendelijk alternatief voor box 3

Vanaf 1 januari 2017 wordt de belastingheffing in box 3 hoogstwaarschijnlijk gewijzigd. Waar nu het vermogen bij een fictief rendement van 4% tegen 30% (effectief 1,2%) wordt belast komt er straks een progressieve belastingheffing in box 3 waarbij het fictieve rendement hoger wordt naarmate de omvang van het vermogen toeneemt. Dit fictieve rendement wordt tevens […]

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Er zijn in Nederland veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die gebruik maken van de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in hun eigen B.V. (pensioen in eigen beheer, PEB). De voornaamste reden om PEB op te bouwen is dat het pensioenvermogen in de eigen onderneming blijft en dit derhalve tot aan de pensioendatum kan worden gebruikt om […]

Trek de kosten van uw huurwoning af in uw onderneming

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 12 augustus 2016 is het duidelijk dat het huurrecht van een woning volledig tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Wanneer de woning tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend heeft dit als voordeel dat de huurkosten minus ontvangen huurtoeslag volledig van de winst afgetrokken kunnen worden. Het maakt niet […]

Meld tijdig wijzigingen in uw eigenwoninglening

Heeft u op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening bij uw familie gesloten of bij uw eigen BV en heeft u die lening in 2016 gewijzigd, zorg er dan voor dat u dit tijdig meldt bij de Belastingdienst.