VGL-Accountants-Adviseurs-B-V

Trek de kosten van uw huurwoning af in uw onderneming

Trek de kosten van uw huurwoning af in uw onderneming

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 12 augustus 2016 is het duidelijk dat het huurrecht van een woning volledig tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Wanneer de woning tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend heeft dit als voordeel dat de huurkosten minus ontvangen huurtoeslag volledig van de winst afgetrokken kunnen worden. Het maakt niet uit of de woning wordt gehuurd van een woningbouwvereniging of een andere partij. Tegenover de aftrek van de kosten staat dat er een bijtelling plaats moet vinden voor het privégebruik van 1,8% van de WOZ-waarde (op te vragen bij de verhuurder). Veelal is deze bijtelling aanzienlijk lager dan de daadwerkelijke huurkosten. Verder kunnen alle kosten i.v.m. de huurwoning in aftrek worden gebracht tegen het percentage dat zakelijk wordt gebruikt.

Om het huurrecht van de woning zakelijk te kunnen etiketteren moet worden voldaan aan de algemene etiketteringsregels, dat wil zeggen dat ten minste 10% van de woning zakelijk moet worden gebruikt. Dit percentage wordt bepaald aan de hand van de gebruikte oppervlakte van de woning in de onderneming. Indien u de woning deelt met een ander waarmee u niet in gemeenschap van goederen bent gehuwd mag u alleen uw aandeel in de huurkosten aftrekken. Hier staat tegenover dat u slechts een bijtelling in aanmerking hoeft te nemen ter grote van uw aandeel in de woning.

Helaas is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om het huurrecht van een woning volledig tot het ondernemingsvermogen te rekenen. Onder voorwaarden is het wel mogelijk de werkruimte in uw (huur)woning tot het ondernemingsvermogen te rekenen.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp of wilt weten of het zakelijke etiketteren van het huurrecht van uw woning voor u gunstig is, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2017