VGL-Accountants-Adviseurs-B-V

Bijtelling elektrische en hybride auto’s wijzigt

Bijtelling elektrische en hybride auto’s wijzigt

Bent u van plan een elektrische of hybride auto aan te schaffen? Houd er dan rekening mee dat de fiscale tegemoetkomingen de komende jaren steeds soberder zullen worden.

In de huidige regeling geldt dat de lage bijtelling van 4% 60 maanden lang geldt, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de auto voor het eerst op kenteken is gezet. Wanneer u de auto op 14 december 2018 op kenteken krijgt geleverd, geldt de bijtelling van 4% dus tot 31 december 2023. Daarnaast maakt het niet uit hoe hoog de cataloguswaarde van de auto is.

Vanaf 1 januari 2019 geldt het percentage van 4% bijtelling alleen tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het meerdere bent u direct 22% bijtelling verschuldigd. Deze beperking per 1 januari 2019 gelden niet voor hybride auto’s. Voor deze auto’s blijft de bijtelling ook bij tenaamstelling na 31 december 2018 4% over de gehele cataloguswaarde voor de duur van 60 maanden.

Voor alle elektrische auto’s die na 31 december 2020 op kenteken worden gezet geldt dat de bijtelling van 4% slechts tot 1 januari 2021 blijft gelden. U heeft dan dus niet meer 5 jaar lang een lage bijtelling. Daarna wordt de bijtelling opnieuw vastgesteld en is de verwachting dat het reguliere tarief van 22% dan geldt.