VGL-Accountants-Adviseurs-B-V

Schenk € 100.000 belastingvrij in 2017!

Schenk € 100.000 belastingvrij in 2017!

In 2017 is het weer mogelijk om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning.

U heeft de mogelijkheid om eenmalig € 25.526 te schenken aan uw kind wanneer deze tussen 18 en 40 jaar oud is (verhoogde vrijstelling). De verhoogde vrijstelling van € 25.526 mag worden verhoogd naar € 100.000 (verhoogde vrijstelling eigen woning) indien de schenking boven € 25.526 (€ 74.474) wordt aangewend voor de eigen woning. Ook voor anderen dan uw eigen kinderen is het mogelijk om gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning van € 100.000. In dat geval moet de ontvanger tussen 18 en 40 jaar oud zijn en dient het bedrag van de schenking boven de algemene vrijstelling van € 2.129 (€ 97.871) te worden aangewend voor de eigen woning.

Onder schenkingen ten behoeve van de eigen woning worden de volgende schenkingen verstaan:

  •  De schenking van (een deel van) een woning die voor de verkrijger een eigen woning wordt;
  •  Schenking deel aankoopsom woning die eigen woning wordt;
  •  Schenking deel verbouwings- of renovatiekosten van de eigen woning;
  •  Schenking voor de betaling van een afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot een eigen woning;
  •  Schenking ten behoeve van de aflossing van een eigenwoningschuld.

Wanneer de ontvanger van de schenking van € 100.000 in 2017 slechts een deel van de schenking benut voor een van de bovenstaande bestedingsdoelen, mag hij of zij het restant in de daarop volgende twee kalenderjaren benutten. De ontvanger van de schenking mag in de jaren na 2017 ook ouder zijn dan 40 jaar. Het is tevens mogelijk om een deel van de schenking in 2017 te doen en het restant in 2018 en 2019, zolang maar aan alle overige voorwaarden wordt voldaan. Over de schenking die uiteindelijk niet wordt gebruikt voor de eigen woning is alsnog schenkbelasting verschuldigd.

Overgangsrecht

Indien u vóór 2010 al eens aan uw kind hebt geschonken onder gebruikmaking van de verhoogde vrijstelling (€ 25.526 in 2017), terwijl u daarna geen schenking meer heeft gedaan onder een verhoogde vrijstelling dan kunt u in 2017 geen gebruik meer maken van de verhoogde vrijstelling eigen woning van € 46.824 (€ 53.176 tot € 100.000). In dat geval mag u belastingvrij een bedrag schenken van € 27.650 (€ 25.526 tot € 53.176) wanneer de schenking bedoeld is voor de eigen woning. Indien u in de jaren 2015 of 2016 de aanvullende verhoogde vrijstelling studiekosten/eigen woning heeft geschonken mag u wel aanvullend € 46.824 schenken ten behoeve van de eigen woning.

Wanneer u tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 al eens aan uw kind hebt geschonken tot het bedrag van de verhoogde vrijstelling of verhoogde vrijstelling studiekosten/eigen woning dan kunt u in 2017 geen aanvullende vrijgestelde schenking doen van € 46.824.

Voor de situatie dat u in 2015 of 2016 de verhoogde vrijstelling studiekosten/eigen woning (€ 27.570) heeft geschonken (al dan niet bovenop een schenking van de verhoogde vrijstelling vóór 2010) geldt dat u deze in 2017 belastingvrij met € 46.824 aan mag vullen indien de schenking wordt besteed aan de eigen woning.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.