VGL-Accountants-Adviseurs-B-V

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Er zijn in Nederland veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die gebruik maken van de mogelijkheid om pensioen op te bouwen in hun eigen B.V. (pensioen in eigen beheer, PEB). De voornaamste reden om PEB op te bouwen is dat het pensioenvermogen in de eigen onderneming blijft en dit derhalve tot aan de pensioendatum kan worden gebruikt om te ondernemen. De regeling zorgt echter voor veel complexiteit en problemen. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft daarom voorgesteld om de mogelijkheid om PEB op te bouwen per 1 januari 2017 stop te zetten en uit te faseren.

Als de plannen van de Staatssecretaris doorgaan heeft de DGA de keuze om (1) de bestaande pensioenvoorziening zonder verdere opbouw in stand te houden of (2) om de waarde van de pensioenvoorziening onbelast af te stempelen van de commerciële naar lagere fiscale waarde.

Indien de DGA kiest voor afstempeling mag hij de pensioenvoorziening afkopen met een korting van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. De korting leidt mogelijk tot een tariefsvoordeel. Indien het niet mogelijk of wenselijk is om af te kopen, wordt de afgestempelde pensioenvoorziening omgezet in een oudedagsvoorziening. Deze oudedagsvoorziening wordt jaarlijks opgerent tegen marktrente en vanaf de uitkeringsdatum omgezet in een lijfrente.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp of wilt weten of afstempelen/afkoop van het pensioen voor u gunstig is, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2016.