VGL-Accountants-Adviseurs-B-V

Uitgelekte fiscale plannen nieuw te vormen kabinet

Uitgelekte fiscale plannen nieuw te vormen kabinet

Waren het met Prinsjesdag nog de plannen van het demissionaire kabinet, de afgelopen dagen zijn er een aantal fiscale plannen van het nieuw te vormen kabinet uitgelekt.

Zo ligt er het plan om de hypotheekrenteaftrek nog sneller afbouwen dan nu al het geval is. Het huidige kabinet bouwt de hypotheekrente jaarlijks af met 0,5% totdat de aftrek maximaal 37% bedraagt. Dit zorgt ervoor dat uw maximale hypotheekrenteaftrek in 2017 geen 52% maar 50% bedraagt.

Het nieuw te vormen kabinet is voornemens vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 3% af te bouwen totdat de aftrek verlaagd is tot 35%. Dit betekent dat uw hypotheekrenteaftrek eerder flink lager uit zal pakken. Het is daarom de moeite waard om na te gaan of het oversluiten van uw huidige hypotheekrente naar een lager rentepercentage voordelig is. De boeterente die u betaalt voor het voortijdig beëindigen van uw rentecontract kunt u nu immers nog in aftrek brengen tegen een relatief hoog percentage (50% in 2017, 49,5% in 2018 en 49% in 2019). Tevens is het zinvol om na te gaan wat het versneld aflossen van uw hypotheek u jaarlijks oplevert, mocht u daar de middelen voor hebben. Indien gewenst kunnen wij uw volledige financiële situatie voor en na het beëindigen van uw rentecontract met de bank of het vervroegd aflossen van uw hypotheek voor u doorrekenen in een financiële planning. Zo heeft u precies in beeld welk voordeel het wijzigen van de rente of versneld aflossen van de hypotheek op kan leveren.

Er zijn ook voornemens van het nieuwe kabinet om de tarieven in de inkomstenbelasting te verlagen en van 4 belastingschijven naar 2 belastingschijven te gaan (van 35% en 45%). Dit is een forse wijziging ten opzichte van de huidige tarieven. Mogelijk kunt u binnen uw onderneming fiscaal voordeel behalen door investeringen te vervroegen.

Daarnaast ligt er een voorstel om het lage tarief in de btw van 6% te verhogen naar 9%. Het lage btw tarief wordt onder andere geheven over de goederen levensmiddelen en geneesmiddelen en de diensten die worden geleverd door kappers, personenvervoerders, zwembaden en sauna’s.  De verhoging van het btw tarief betekent dat uw privé uitgaven hoger zullen zijn. Daarnaast zullen dienstverleners die eerst 6% btw mochten rekenen nu 9% btw in rekening moet brengen. Dit betekent dat de omzet zal dalen bij gelijkblijvende prijzen. Tevens zullen de kleinere ondernemers minder snel in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. Dit is een regeling waarbij ondernemers die tot maximaal € 1.883 btw per jaar af moeten dragen een deel of zelfs het volledige bedrag van de verschuldigde btw terugkrijgen.

Voor de vennootschapsbelasting ligt er een voorstel om de tarieven te verlagen naar 16% en 21%. Deze tarieven bedragen nu 20% en 25%. Dit betekent een aanmerkelijke lastenverlichting voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen. Wellicht leidt dit er ook toe dat het eerder fiscaal voordelig is om uw huidige eenmanszaak of v.o.f. om te zetten in een B.V. Wanneer u jaarlijks voor 1 april van het jaar uw intentie om uw onderneming om te zetten in een B.V. registreert bij de Belastingdienst kunt u nog met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar uw onderneming omzetten in een B.V.

Wilt u meer weten over hoe u kunt anticiperen op de voorgestelde fiscale wijzigingen neem dan contact met ons op via 0413-712 430.